Feedback entre parells
Foto de Mimi Thian en Unsplash

video Autoregular l’aprenentatge mitjançant el feedback entre parells: perspectives de la IA generativa

Marcelo Fabián Maina

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC

Activitat desenvolupada en el marc d’un projecte R+D que presenta una experiència sobre l’adopció d’estratègies d’autoregulació utilitzant el feedback entre iguals i el suport d’un xatbot. La pràctica integra una …
Foto de Surface en Unsplash

video Avaluació personalitzada en una assignatura de programació mitjançant vídeos curts

Javier Luis Cánovas Izquierdo

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

L’objectiu d’aquesta acció és oferir un mètode d’avaluació en què l’alumnat hagi de respondre preguntes sobre les seves activitats de programació mitjançant l’enregistrament d’un vídeo curt. Les preguntes són específiques …
Foto de Christina @ wocintechchat.com. En Unplash
Foto de Christina @ wocintechchat.com. En Unplash
Aquesta acció d’avaluació té com a objectiu d’aprenentatge demostrar i millorar la capacitat de fer entrevistes de selecció i desenvolupament. Els estudiants, per parelles, s’enregistren fent un simulacre (role-playing) d’entrevista …
Foto de Clarisse Croset. En Unplash
Foto de Clarisse Croset. En Unplash

video Integració de la IA en l’adquisició de competències en Neuropsicologia

Elena Muñoz Marrón

Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

En diverses PAC de diferents assignatures del màster universitari de Neuropsicologia s’estan incorporant accions específiques per integrar la IA en l’avaluació de l’adquisició de les competències essencials per exercir amb …
Foto de Glenn Carstens-Peters. En Unplash
Foto de Glenn Carstens-Peters. En Unplash

video Autoavaluació competencial de l’estudiantat d’un programa de màster

Nati Cabrera i Maite Fernandez

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC

L’autoavaluació competencial de l’estudiant és una pràctica que es porta a terme al programa de màster de manera transversal des del principi, i ha experimentat diverses evolucions al llarg d’aquests …

video L’avaluació formativa i digital a Ensenyament de la llengua catalana (LILC i TILA)

Maite Puigdevall Serralvo

Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC

L’avaluació d’aquesta assignatura es basa en l’acumulació de coneixements, tant teòrics com aplicats, d’una manera progressiva. Consta de cinc reptes obligatoris, algun de grupal, i només es pot aprovar per …