Què és #UOC2TheFuture

La iniciativa #UOC2TheFuture, és un esdeveniment UOC per compartir i debatre al voltant de la innovació en docència i aprenentatge en línia organitzat per l’eLearning Innovation Center (eLinC) i impulsat pel Vicerectorat de Docència i Aprenentatge de la universitat. El programa es composa d’una secció virtual i una jornada presencial on es comparteixen amb el públic projectes i experiències de caràcter innovador desenvolupades amb la finalitat de millorar l’educació superior en línia. Alhora, pretén ser un espai de trobada de la comunitat UOC, professorat i agents col·laboradors de la universitat on visibilitzar els escenaris emergents de disrupció educativa i repensar el futur de l’educació en línia.

Secció Virtual: narrats en primera persona pels impulsors i segmentats per temàtiques, aquesta plataforma virtual recull una selecció d’experiències, projectes i bones pràctiques d’innovació educativa desenvolupades pels participants. La mostra de projectes transformadors en educació en línia exhibits al site, abasta tant projectes propis de la universitat, com d’empreses i altres institucions educatives, especialment de llatinoamèrica.

Jornada Presencial: trobada entre docents i personal de gestió UOC, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques i experiències d’innovació educativa desenvolupades pel professorat, com les pràctiques innovadores en l’aplicació de metodologies i activitats d’aprenentatge, els projectes de millora docent, els resultats (parcials o finals) d’experiències pilot i les accions per a la millora de la qualitat d’assignatures i programes. Les activitats, projectes i resultats presentats durant el programa presencial, están encaminades a obrir debat i discurs crític al voltant de realitats i tendències en innovació docent i aprenentatge en línia i dels reptes de futur que afronta la universitat. Finalitzada la jornada, els continguts de les innovacions mostrades durant l’esdeveniment seran publicats a la web de #UOC2TheFuture.

faro


Seguint l’estela del far de la innovació, convidem totes les persones i institucions interessades a visitar la plataforma #UOC2TheFuture i conèixer les tendències actuals i futures de l’aprenentatge en línia.