video

Integració de la IA en l’adquisició de competències en Neuropsicologia

En diverses PAC de diferents assignatures del màster universitari de Neuropsicologia s’estan incorporant accions específiques per integrar la IA en l’avaluació de l’adquisició de les competències essencials per exercir amb excel·lència la professió de neuropsicòleg. Per exemple, es proporcionaran eines d’IA per millorar les presentacions dels TFM, s’elaboraran objectius terapèutics mitjançant IA generativa i els estudiants hauran de millorar-los i justificar aquesta millora, se sol·licitaran infografies específiques per explicar conceptes especialment complexos, etc.