video

Autoregular l’aprenentatge mitjançant el feedback entre parells: perspectives de la IA generativa

Activitat desenvolupada en el marc d’un projecte R+D que presenta una experiència sobre l’adopció d’estratègies d’autoregulació utilitzant el feedback entre iguals i el suport d’un xatbot. La pràctica integra una intervenció de feedback entre iguals per suggerir millores en l’elaboració d’una activitat d’aprenentatge, l’escriptura d’un assaig acadèmic, abans del lliurament final per a l’avaluació del professorat. A partir d’un enfocament de recerca basat en el disseny, s’estableixen tres fases principals: una primera de disseny de la proposta i dues implementacions consecutives. Els resultats han permès valorar positivament la relació entre el feedback per parells i el desenvolupament de les competències d’autoregulació i d’aprendre a aprendre.