video

Connectant estudiants, aprenentatges i comunitats a través de l’eina Folio

El nou model pedagògic que ha sorgit després d’implementar Folio en més de 9 programes amb 900 aules, i en un corpus creixent de 12.000 webs amb unes 130.000 publicacions, ens porta a apuntar cap a la importància d’orientar l’activitat docent a tres vectors principals: les activitats amb vocació identitària, que serveixen perquè l’estudiantat se senti partícip en el procés d’aprenentatge; les activitats amb potencial socialitzador, perquè l’estudiantat interactuï no només amb el personal docent sinó entre iguals, i, finalment, les activitats amb vocació de transferència al sector professional, per crear el perfil professional dels nostres estudiants.