video

Impacte de la intel·ligència artificial en l’educació superior. Processos educatius

L’adopció de sistemes d’intel·ligència artificial ha obert grans expectatives d’aplicació en diferents sectors per contribuir a avançar i transformar-los. Conversem amb docents i investigadors de la Universitat que han analitzat l’aplicació pràctica i l’impacte d’aquesta tecnologia en els camps de la salut i l’educació, amb l’objectiu de descobrir-ne les capacitats d’ús principals, a més de les limitacions i les implicacions ètiques.