video

Impacte de la intel·ligència artificial en l’educació superior. Aplicacions en el camp de la salut

L’adopció de sistemes d’intel·ligència artificial ha obert grans expectatives d’aplicació en diferents sectors per contribuir a avançar i transformar-los. Conversem amb docents i investigadors de la Universitat que han analitzat l’aplicació pràctica i l’impacte d’aquesta tecnologia en els camps de la salut i l’educació, amb l’objectiu de descobrir-ne les capacitats d’ús principals, a més de les limitacions i les implicacions ètiques.