Infografia

Recomanacions de la UOC respecte a l’ús de la intel·ligència artificial en l’escenari legal actual

Aspectes legals IA
Aspectes legals IA

En vista de les implicacions i els reptes legals en matèria de privacitat, confidencialitat i propietat intel·lectual que suscita la convivència amb els sistemes actuals d’intel·ligència artificial (IA), especialment la generativa,
la Universitat ha elaborat la relació de cauteles següent perquè les persones usuàries les tinguin en compte.