informe

Possibles usos de la IA generativa dins el procés d’avaluació

IA generativa i avaluació
IA generativa i avaluació

La IA, ara per ara, pot redactar textos sobre temes específics, generar contingut audiovisual, realitzar traduccions o bé generar codi i segurament en un futur proper podrà realitzar tasques cada cop més complexes. En aquest nou escenari cal posar en valor l’avaluació formativa. Aquesta guia té l’objectiu de servir com una ajuda per aconseguir resultats que puguin donar suport al professorat dins el procés d’avaluació.