Infografia

Famílies d’IA generatives segons els àmbits d’aplicació

Families Ambits IA
Families Ambits IA

Podríem definir o trobar diverses taxonomies per classificar les diferents eines d’intel·ligència artificial (IA) generativa. En aquest recurs es mostrauna classificació basada en els àmbits en què podeu aplicar aquestes eines d’IA. Per cada família trobareu alguns usos per als quals poden emprar-se, així com exemples d’eines per portar a terme aquests usos.