Infografia

Famílies d’IA generatives segons la tipologia

families IA tipologia
families IA tipologia

Podríem definir o trobar diverses taxonomies per classificar les diferents eines d’intel·ligència artificial (IA) generativa. En aquest recurs es mostra una classificació basada en els mitjans d’entrada i sortida que es poden utilitzar. Per cada família trobareu alguns usos per als quals poden emprar-se, així com exemples d’eines per portar a terme aquests usos.