Infografia

Impacte de les IA generatives en l’educació superior. L’avaluació

impacte GenIA HE_avaluació

Quins efectes té la IA generativa en l’avaluació de l’aprenentatge i en l’acreditació? La IA generativa afecta a l’avaluació de l’aprenentatge i a l’acreditació. En aquest recurs es plantegen els riscos que això comporta i algunes propostes per mitigar-los, fent palesa la necessitat d’orientar l’avaluació cap a allò més rellevant: el desenvolupament del procés d’aprenentatge.