Infografia

Quins són els quatre factors clau per abordar la transformació digital de les institucions?

Factors clau transformació digital
Factors clau transformació digital

Amb el projecte Sharing Learning, la UOC comparteix coneixement i experiències tant pròpies com d’altres institucions en transformació digital en l’educació superior. La primera universitat nativa digital del món vol socialitzar, així, el coneixement i l’experiència que ha adquirit en els seus gairebé 30 anys d’història. Es tracta de reivindicar un model educatiu, organitzatiu i de serveis com a base de la transformació digital de les institucions d’educació superior.

Sharing Learning aborda la transformació digital de les institucions des de quatre punts clau:

  • Persones. Com a protagonistes principals, hauran d’estar compromeses i impulsar el canvi cultural i del model organitzatiu a l’interior de les seves organitzacions, així com formar-se en competències digitals.
  • Tecnologia. Com a mitjà per facilitar els processos educatius i de gestió, haurà de recollir, analitzar i usar les dades proporcionades per les accions dels estudiants, així com incorporar les tecnologies emergents i aplicables a l’educació.
  • Processos de gestió i acadèmics. Hauran de tenir sempre, com a fi últim, els estudiants. Per a ells són les decisions preses, per optimitzar les operacions i, així, millorar els serveis interns i externs.
  • Gestió integral de la comunicació. Un eix clau per respondre a la resistència al canvi i mantenir una comunicació àgil, clara i fluida en l’àmbit intern i extern, i amb presència als diferents canals.