Infografia

Comunitat de dades de la UOC

Comunitat de dades
Comunitat de dades

Som una universitat digital orientada a les dades. Fem servir les dades de manera sistemàtica per analitzar problemes, prendre decisions i crear productes i serveis de valor per a la nostra comunitat.
Un dels reptes principals de l’estratègia de dades de la UOC és canviar la cultura de l’organització i orientar-la a finalitats com l’autoservei de dades, el govern de dades i la qualitat, els propietaris i la semàntica, els dominis de dades, l’esforç col·lectiu i holístic i el fet de gaudir amb les dades.