video

Canvas, el nou entorn d’aprenentatge de la UOC

El curs 2023-2024 representa una fita molt important per a la Universitat: la majoria de programes que s’ofereixen faran la docència amb el nou entorn d’aprenentatge de Canvas. Es tracta d’un entorn més modern, amb moltes prestacions, fàcil d’utilitzar i flexible que permet garantir l’evolució del model educatiu de la UOC. Aquest vídeo explica com s’ha gestat el procés del canvi del nou entorn d’aprenentatge de la UOC.