video

Comité de transformació digital

Des de la Universitat Tecnològica de l’Uruguai vam decidir crear un instrument que permeti dur a terme una governança digital participativa i oberta a la comunitat interna de la universitat.