video

Videofeedback i habilitats interpersonals

Les habilitats interpersonals són un element clau per a la pràctica professional. Per adquirir-les, calen exercicis d’execució supervisada. Es proposa una eina compatible amb un model asíncron per personalitzar l’aprenentatge i per modelar les habilitats interpersonals.