video

CodeLab. Laboratori per a l’aprenentatge de la programació

CodeLab ofereix un entorn de pràctiques de laboratori que proporciona a l’estudiantat un pla d’aprenentatge a través d’una col·lecció d’exercicis, una visualització de el progrés dels aprenentatges i un entorn de comunicació entre estudiants i professor.

L’eina s’orienta principalment als primers passos en l’aprenentatge de la programació, a través de la pràctica continuada de la programació i del suport per part del professorat.

CodeLab