video

Integrant el treball de l’expressió escrita amb l’adquisició dels continguts

En aquesta presentació s’exposa com en diverses assignatures del grau de Llengua i Literatura Catalanes els estudiants practiquen la competència d’expressió escrita de manera integrada amb l’aprenentatge dels continguts. Després d’explicar breument els principis de la metodologia Writing in the Disciplines, que inspira aquesta pràctica, i es faciliten alguns exemples d’activitats d’assignatures concretes.