video

Analítiques d’aprenentatge: impacte en la millora de la pràctica docent universitària

La finalitat del projecte és definir, implementar i avaluar les analítiques d’aprenentatge que proporcionin els indicadors d’interacció en entorns digitals d’aprenentatge, i que serveixin per dotar els docents en línia d’informació rellevant per dur a terme el seguiment i l’avaluació de les interaccions en la seva pràctica.