video

Tàndem: pràctica en línia d’interacció oral en una llengua estrangera

En aquesta presentació mostrem l’eina Tàndem, que integra un sistema de videoconferència per dur a terme i enregistrar converses entre dos estudiants. Així mateix, Tàndem incorpora la funcionalitat de distribució en temps real d’instruccions i materials sense requerir la presència del professor o professora. D’aquesta manera, permet treballar la conversa espontània i avaluar la competència d’interacció oral en l’entorn virtual asíncron de la UOC.

SpeakApps