video

Percepció i avaluació de la metodologia docent a través de grups de discussió

Aquesta experiència té l’objectiu de conèixer quina és la percepció dels estudiants sobre una assignatura i sobre la metodologia docent utilitzada. A través de diferents grups de discussió, els estudiants mostren la visió que tenen sobre l’assignatura, sobre les eines docents i sobre les metodologies d’avaluació. Els resultats permeten comprendre el punt de vista de l’estudiant i utilitzar les eines més adequades per al seu aprenentatge.