Infografia

Evolució de la taxonomia de Bloom en l’era de la intel·ligència artificial

TaxonomiaBloom era digital
TaxonomiaBloom era digital

La taxonomia de Bloom, elaborada per Benjamin Bloom el 1956 i revisada pels seus deixebles Lorin Anderson i David R. Krathwohl el 2001, és un dels instruments més utilitzats en l’àmbit de la pedagogia. Ja en plena revolució digital, Churches (2008) en va fer una proposta d’actualització tenint en compte l’ús de la tecnologia digital. En aquesta infografia anem un pas més enllà i proposem les noves accions que es desprenen del treball conjunt entre els humans i les IA generatives.