video

Avaluació i retroalimentació permanents per a un aprenentatge profund

Desenvolupar experiències d’aprenentatge que involucrin les explicacions del docent, espais de desafiaments de l’aprenentatge i retroalimentació just a temps per a mantenir la presència social i cognitiva dels estudiants.