video

BeChallenge: aprenentatge basat en reptes

BeChallenge és una plataforma que potencia l’aprenentatge experiencial mitjançant la resolució de reptes. Vincula universitats amb el món per oferir a l’alumnat un escenari d’aprenentatge real i significatiu on potenciï les seves habilitats, apliqui els seus coneixements en un context real i es prepari activament i holísticament per desenvolupar-se des d’una perspectiva professional i personal.

https://bechallenge.io/