video

Assistent instruccional amb intel·ligència artificial d’AIEP

L’Institut Professional AIEP, institució d’educació superior tecnicoprofessional xilena, va desenvolupar i va implementar el 2023 l’assistent instruccional, basat en intel·ligència artificial GPT i disposat com a solució en ambient web, per aportar a la producció tecnopedagògica recursos educatius textuals, activitats de formació i avaluacions, tot contextualitzat en les definicions curriculars de cada assignatura en les quals és habilitat.