video Avaluació i microcredencialització de competències d’ocupabilitat de programa

Marcelo Maina

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC

Es proposa una metodologia basada en un portafolis digital (e-portfolio) per a l’avaluació, la microcredencialització i la visibilització de les competències d’ocupabilitat dels graduats universitaris. El portafolis permet presentar una …

video Espai d’aprenentatge Folio

Quelic Berga

eLearning Innovation Center (eLinC), UOC

La UOC es caracteritza per la innovació pedagògica i per buscar contínuament la manera de millorar l’experiència d’aprenentatge. Amb aquesta finalitat neix Folio, una reinterpretació del concepte de portafolis que …