imatge

Síntesi gràfica de les ponències presentades pels estudis de la UOC a la jornada #UOC2TheFuture

Síntesi gràfica de les ponències presentades pels estudis, a càrrec de la il·lustradora gràfica Maria Calvet. Mitjançant tècniques de dibuix (sketchnoting) i de processament de la informació, aquesta narradora visual va sintetitzar en un resum pràctic el que van exposar els diferents estudis durant el transcurs de la jornada #UOC2TheFuture, dedicada a la innovació en docència i aprenentatge en línia.