video

Seguiment i avaluació de processos i productes creatius

L’objectiu és visibilitzar les propostes que fan per acompanyar el desenvolupament de projectes de caràcter pràctic i creatiu, amb exemples d’iniciatives docents aplicades.