video

iLearn: jo aprenc el que vull, quan vull i al ritme que vull

L’aprenentatge al llarg de la vida es veu limitat per barreres artificials que fan difícil l’encaix de l’aprenentatge amb les necessitats i prioritats de les persones. En aquest context, els estudiants podrien “dirigir” el seu aprenentatge, triant què volen aprendre, com, quan, en quin ordre i a quin ritme. L’equip de l’iLearn ha treballat analitzant com es podria implementar un model com aquest en una universitat virtual des de diferents vessants: organitzatiu, econòmic, pedagògic, tecnològic, centrat en l’usuari i psicològic.

https://ilearn.uoc.edu/