video

Repositori de tasques d’estimulació cognitiva

Des del màster universitari de Neuropsicologia, s’ha creat un repositori de tasques d’estimulació cognitiva a disposició dels estudiants a fi de dotar-los d’eines útils per a la pràctica professional. Les tasques són interactives i permeten treballar tots els processos cognitius en diverses patologies. Per emprar-les, les han de baixar i les poden fer servir directament o modificar-les per adaptar-les a les necessitats específiques de cada pacient.