video

Disseny d’experiències gamificades amb el Model Hook

Breu introducció al model Hook, un cicle de quatre passos que ens revela les claus per crear productes, serveis i experiències repetitives que resolen un problema de l’usuari i que són capaços de crear hàbits i un alt nivell d’engagement.