video

OnBoard digital ludificat per a newcomers a Ferrer

Fins fa uns anys, el procés d’acolliment d’una nova incorporació passava per una benvinguda per part del responsable directe, Recursos Humans per a la signatura del contracte i els companys. Aquest procés adquireix més protagonisme dins de l’experiència d’empleat i es comencen a desenvolupar projectes més complets, amb una major implicació de les distintes àrees de l’empresa i amb noves metodologies, com l’onboarding digital de Laboratoris Ferrer, que ha permès capil·laritzar el procés a escala mundial i obtenir més engagement a través de la ludificació.