Infografia

Impacte de les IA Generatives en l’Educació Superior

Impacte_de_les IA_CA
Impacte_de_les IA_CA

L’aparició de les intel·ligències artificials generatives pronostica transformacions significatives en una àmplia gamma d’àmbits professionals, especialment en aquells que són dependents de la creació i gestió del coneixement. Però, com està afectant això a l’ecosistema educatiu, especialment l’Educació Superior? Proposem un model d’anàlisi que facilita la identificació dels riscos més rellevants, l’especificació de propostes de canvi i l’avaluació de l’impacte de la seva implementació.

Aquesta eina ens ajuda a guiar la presa de decisions sobre quatre elements fonamentals de l’activitat formativa: el sistema d’avaluació, el procés d’ensenyament i aprenentatge, el currículum i el model institucional.