video

GRAF: sistema visual d’avaluació de competències

Sistema d’avaluació basat en evidències d’aprenentatge que permet avaluar competències i proporcionar retorn formatiu. Parteix d’un acurat disseny competencial de programes formatius i utilitza rúbriques com a instruments d’avaluació. Fa visible l’avaluació de l’estudiant a través d’una representació gràfica.

GRAF