informe

Àmbits d’afectació de la IA en el mercat laboral i les habilitats

Impacte IA en mercat laboral
Impacte IA en mercat laboral

La Intel·ligència Artificial, i en particular la seva vessant generativa, està començant a impactar en l’economia i en el mercat laboral i és previsible que la seva afectació vagi en augment. Dins el sector laboral, segons diferents estudis i experts, aquest impacte serà diferent en funció dels diversos àmbits del mercat de treball, dels rols desenvolupats dins el mateix i tindrà també impacte sobre el tipus de competències o habilitats requerides.

Aquest treball s’ha centrat a apuntar algunes idees clau i xifres d’impacte dels informes consultats, a fi de resumir en diversos punts quina és l’actualitat, però també quines són les tendències i les previsions del panorama ocupacional en relació amb la IA i l’automatització, així com les habilitats exigides en l’era de la intel·ligència artificial.