video

Online exams with integrity, at scale and authentic

El Dr. Mathew Hillier ens presentarà com la Universitat Macquarie de Sydney (Austràlia) va abordar el problema de fer exàmens finals a gran escala durant la pandèmia i més enllà. En primer lloc, es descriuran les tensions a les quals es van enfrontar els avaluadors i algunes idees orientadores utilitzades en l’estratègia per traslladar els exàmens finals en línia amb amabilitat i integritat. Es destacaran les dificultats trobades i les solucions emprades, inclosos els mètodes, la tecnologia i els sistemes de suport que es van usar.

Seminari web en anglès.