video

Joc de rol: procés de mediació davant un conflicte ambiental

L’activitat consisteix en un joc de rol que simula un procés de mediació davant d’un conflicte ambiental en què hi ha diversos actors implicats. L’activitat consta de les fases següents: (i) treball en grup (cada grup representa un actor involucrat en el conflicte) per establir la posició de cada actor davant del conflicte a partir de la revisió dels recursos d’aprenentatge; (ii) exposició de la posició de cada grup per part d’un representant mitjançant una gravació a Langblog; (iii) intervenció del mediador (docent) analitzant el punt de partida; (iv) treball en grup per rebatre els arguments dels altres actors i presentació dels nous arguments i rèpliques per part d’un representant, i (v) tancament per part del mediador.