video

Aprenentatge de competències i habilitats en turisme a través de la tecnologia

En aquest vídeo es repassa l’aprenentatge en l’ús de la tecnologia en turisme, en la qual hem estat pioners, durant la darrera dècada a la UOC. Aquesta proposta formativa intenta transcendir la tecnovisió i el tecnocentrisme i aposta per oferir una formació integral de professionals en valors ètics des d’una mirada crítica. S’exposa com s’han implementat a les aules nombrosos projectes i innovacions docents basats en l’ús de la tecnologia i com això ha contribuït a l’alfabetització digital i l’adquisició de la cultura de dades entre el nostre estudiantat. Els esforços de formació han permès no només millorar l’acceptació de l’ús de la tecnologia entre el nostre estudiantat, sinó també millorar els resultats acadèmics i la satisfacció amb les assignatures del grau i del màster oficial de Turisme.