Infografia

Suport a l’activitat docent de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge

Infografia sobre la tasca de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge (ADA) de l’eLearning Innovation Center, que ofereix suport expert, tècnic i pedagògic per a l’activitat docent, especialment pel que fa al disseny dels processos formatius.