video

Innovació en l’acollida d’estudiants en línia: recursos i figures d’acompanyament

La UOC impulsa el programa d’acompanyament personalitzat per a l’estudiantat refugiat que ha estat becat per la Universitat i que té com a objectiu fer més fàcil la seva adaptació i familiarització amb el món universitari, en particular amb el model en línia de la UOC, a més de contribuir a la sensibilització de la comunitat universitària amb temes vinculats al refugi i la protecció internacional.
Des de l’Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC s’ha impulsat un programa innovador en l’acompanyament personalitzat per a estudiants refugiats i sol·licitants d’asil. S’ofereixen diferents recursos a tots els participants, com ara sessions de benvinguda, campanyes de sensibilització i materials de la Biblioteca UOC.

Fins al 2022, 154 persones voluntàries de la comunitat universitària UOC (estudiantat, professorat i personal de gestió) han acompanyat un total de 185 estudiants refugiats i refugiades.