Infografia

eLinC eLearning Data Analysts. Mètriques per a la millora de l’aprenentatge

L’equip de Learning Analytics dona suport als processos d’innovació docent i promou la incorporació d’evidències obtingudes a partir de l’anàlisi de les dades en els processos de decisió del personal acadèmic de la Universitat.