informe

Evolució i tendències de la personalització. De l’entorn macro al micro

Aquest document recull i explica l’evolució d’una tendència: la personalització. Analitza les subtendències o expressions d’aquest fenomen fins a l’actualitat a fi de poder no solament contextualitzar-ne l’evolució, sinó també conèixer-ne la inèrcia i les aplicacions futures des del present.