Infografia

Impacte de les IA generatives en l’educació superior: el procés d’aprenentatge

Impacte IA en l'educació superior
Impacte IA en l'educació superior

Plantejament d’estratègies, disseny d’activitats i reflexions perquè l’experiència d’aprenentatge dels estudiants segueixi sent aprofundida i significativa en un escenari d’utilització generalitzada de la IA generativa.