video

Aplicació de la narrativa transmèdia com a estratègia pedagògica per a l’aprenentatge en enginyeria.

S’empra l’aprenentatge basat en casos en forma de narrativa històrica o de ficció, mitjançant diferents formats digitals, amb la finalitat de crear un escenari d’aprenentatge més estimulant, que faciliti l’autoaprenentatge, permeti integrar els conceptes vistos en l’assignatura amb aplicacions reals i promogui el desenvolupament d’habilitats complexes, com analitzar i interpretar dades i usar judicis d’enginyeria per emetre conclusions.