video

Evolució i tendències de la personalització (debat)

En aquest debat s’analitza amb experts el fenomen de la personalització per conèixer-ne el context, la inèrcia i les aplicacions futures des del present. El paper que té l’usuari en la personalització, les dades que cedeix i intercanvia, els beneficis que en treu i la manera com fa servir la intel·ligència artificial en la presa de decisions són només alguns elements que es tracten en aquesta secció de la I Jornada d’Innovació en Docència i Aprenentatge en Línia, #UOC2TheFuture.